Dimbara LED-lampor

Dimbara LED-lampor Vissa LED-lampor är dimbara, medan andra inte är det. Tänk noga efter om du verkligen behöver en dimbar LED-lampa, då dessa oftast är dyrare än icke dimbara LED-lampor. 230V LED-lampor med effekter från 1W innehåller en driftsenhet för diodens strömförsörjning och någon extern driftskälla behövs inte. Nackdelen är dock att LED-lampan då inte är dimbar. De flesta dimbara lågspännings LED-lampor (vanligt förekommande är sockeltypen GU5,3 typ MR16) använder en s.k PWM-teknik för att åstadkomma dimring.

PWM dimring av LED-lampor

Tekniken för PWM-dimring av LED-lampor är vanligtvis inbyggd i lampan. Metoden bygger på att dioden slås av och på med en mycket hög frekvens. En dimrad LED-lampa som bara körs på t.ex 50% dimring gör att livslängden på lampan fördubblas. Många högspännings 220V LED-lampor kan även dimras med vanliga dimrar avsedda för vanliga glödlampor.