Fakta om LED-lampor

Fördelar med LED-lampor

LED-lampor har många fördelar jämfört med traditionella glödlampor och lågenergilampor.

LED-lampor sparar energi

LED-lampor sparar 80-90% av energibehovet jämfört med en traditionell glödlampa.

LED-lampor har lång livslängd

En LED-lampa klarar upp till 50 000 timmar drifttid, medan en traditionell glödlampa bara har en livslängd på ca 1000 timmar. LED-lampor är nästan helt underhållsfria. Även om LED-lampor är dyrare att köpa in, så sparar du snabbt in investeringen i minskad elförbrukning och upp till 50 gånger längre livslängd.

LED-lampor avger nästan ingen värme

Eftersom en LED-lampa är mycket effektivare än en glödlampa så går det åt mindre spillenergi i form av värmeutveckling i en LED-lampa. Detta gör att LED-lampor kan placeras på platser där en traditionell glödlampa kan vara en brandrisk.

LED-lampor är inte brandfarliga.

LED-lampor tar liten plats

Eftersom konstruktionen är så liten, kan LED-lampor användas i trånga utrymmen där en vanlig lampa inte får plats.

Vilka lampor ska jag byta ut?

Byta till LED-lampor Alla. Byt successivt ut gamla lågenergilampor och glödlampor mot LED-lampor. Det kommer dröja mycket länge innan du måste byta ut dom igen, och du sparar energi.


Ska jag köpa varmvit eller kallvit LED-lampa?

De flesta föredrar en varmvit LED-lampa framför en kallvit LED-lampa. Den varmvita LED-lampan ger ett behagligare sken likt en vanlig glödlampa. Det som skiljer en varmvit respektiv en kallvit LED-lampa åt är färgtemperaturen.

Återvinning av LED-lampor

LED-lampor innehåller inte kvicksilver eller bly men ska ändå återvinnas. Lämna in förbrukade LED-lampor till din återvinningsstation. LED-lampor sorteras som elektronikavfall. LED-lampor får inte kastas i hushållssoporna.