Lågenergilampor jämfört med LED-lampor

Fakta om lågenergilampor

Lågenergilampa Lågenergilampor har funnits sedan 90-talet och förbrukar ca 80% mindre effekt än en vanlig glödlampa med samma ljusstyrka. Tyvärr innehåller lågenergilampor miljögifter såsom kvicksilver. Lågenergilampor har dessutom en del praktiska nackdelar såsom att de oftast tar en stund efter tändning till att full ljusstyrka uppnås.

Är LED-lampor ett bättre alternativ än lågenergilampor?

Ja. LED-lampor är mer miljövänliga än lågenergilampor, sparar mer energi och sänder inte ut någon skadlig UV-strålning. LED-lampor har inte heller den fördröjning i starttid som finns hos lågenergilampor. Lågenergilampor kommer troligtvis fasas ut under de närmaste åren och ersättas helt av LED-lampor.